GOMS

Technológie pod kontrolou
SK EN

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti

NÁZOV PROJEKTU:
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GOMS, spol. s r.o.

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU: „Realizácia inovácie produktu a produkčného procesu spoločnos GOMS, spol. s r.o."

Inovácia produktu a produkčného procesu sa bude realizovať prostredníctvom dodávky univerzálneho hrotového CNC sústruhu. Žiadateľ bude prostredníctvom technológie vyrábať produkty, ktoré doteraz neponúkal a zároveň mu technológia umožní inovovať svoj produkčný proces.

www.opvai.sk

OPVaI GOMS