GOMS

Technológie pod kontrolou
SK EN

Kontakt

Sídlo spoločnosti: 

GOMS, spol. s r.o. 

Továrenská 4416 

(časť Horné Kočkovce) 

020 01 Púchov 

Slovenská Republika

IČO: 36 315 541

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 
vložka číslo 12338/R

E-mail: goms@goms.sk

Ladislav Ganát

konateľ spoločnosti
00421 / 42 / 44 50 938


Informácie: 00421 / 42 / 44 50 930

Sekretariát: 00421 / 42 / 44 50 937

Technický úsek: 00421 / 42 / 44 50 931

Ekonomický úsek: 00421 / 42 / 44 50 936

Konštrukcia: 00421 / 42 / 44 50 935

Nákup: 00421 / 42 / 44 50 933

GPS súradnice: 

N 49,11385° 
E 18,32587° 

Fax:

00421 / 42 / 47 10 933
00421 / 42 / 47 10 934