Technológie pod kontrolou

Ciele a poslanie

Poslaním podnikania spoločnosti GOMS je:

 

 • poskytovať služby:
  1. v požadovanej kvalite,
  2. v prijateľných cenových reláciach,
  3. v dohodnutom termíne.
 • dbať na životné prostredie dodržiavaním EMS,
 • prispievať k dlhodobému rozvoju regiónu vo všetkých oblastiach.​
 

Strategickým cieľom spoločnosti GOMS je:

 

 • zvyšovaním produktivity a kvality práce si udržať pevné miesto v oblasti služieb v spoločnostiach Continental,
 • zvyšovať produktivitu spoločnosti GOMS efektívnym riadením nákladov,
 • zabezpečovať výrobu ND,
 • trvale znižovať náklady a zvyšovať výkony.